fbpx

Linda Pitoy Online Marketing, gevestigd aan Lamoen 8, 3833 CW Leusden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring die is bijgewerkt op 24-6-2020. 

Contactgegevens: 

Lamoen 8, 3833 CW Leusden 

0612521452 

Persoonsgegevens die wij verwerken 

Linda Pitoy Online Marketing verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 

- Voor- en achternaam 

- Geslacht 

- Geboortedatum 

- Geboorteplaats 

- Adresgegevens 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

- IP-adres 

- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch 

- Locatiegegevens 

- Gegevens over jouw activiteiten op onze website 

- Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) 

- Lijst met contactgegevens van de klant via een app 

- Internetbrowser en apparaat type 

- Bankrekeningnummer 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 

Linda Pitoy Online Marketing verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 

- Het afhandelen van jouw betaling  

- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 

- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 

- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 

- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken 

- Om goederen en diensten bij je af te leveren 

- Linda Pitoy Online Marketing analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.  

- Linda Pitoy Online Marketing volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte. 

- Linda Pitoy Online Marketing verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.  

Geautomatiseerde besluitvorming 

Linda Pitoy Online Marketing neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Linda Pitoy Online Marketing) tussen zit. Linda Pitoy Online Marketing gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: 
 
ActivCampaign:  
Software om e-mails te versturen. Aan de hand van jouw respons op deze nieuwsbrieven wordt bepaald welke nieuwsbrieven jij ontvangt en of jij nog nieuwsbrieven ontvangt. Het doel hiervan is de communicatie relevanter te maken. Als jij 3 maanden niet reageert op nieuwsbrieven, dan wordt je automatisch uitgeschreven.  

Google Ads 
Als jij toestemming geeft op www.lpom.nl voor extra cookies, dan kan het zijn dat je op andere sites dan www.lpom.nl advertenties te zien krijgt. 
 
Facebook en Instagram Ads  
Als jij toestemming geeft op www.lpom.nl voor extra cookies, dan kan het zijn dat je op de websites en apps van Facebook en Instagram advertenties te zien krijgt.  
 
Facebook Messenger 
Als jij de Facebookpagina van Linda Pitoy Online Marketing opent en daarop de Facebook Messenger functionaliteit gebruikt, kan het zijn dat je een voorgeprogrammeerde respons krijgt.  

Whatsapp
 Als jij de Whatsapp functionaliteit gebruikt, kan het zijn dat je een voorgeprogrammeerde respons krijgt.  
 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 

Linda Pitoy Online Marketing bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens: 
 

(Categorie) persoonsgegevens  

Bewaartermijn

Reden 

Personalia                                 

7 jaar

Belastingplicht 

Adres                                          

7 jaar

Belastingplicht 

Delen van persoonsgegevens met derden 

Linda Pitoy Online Marketing deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Linda Pitoy Online Marketing blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Linda Pitoy Online Marketing jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. 

Personalia, Adres en bedrijfsgegevens worden bewaard met als doel om aan te kunnen tonen dat wij voldoen aan onze belastingplicht, 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 

Linda Pitoy Online Marketing gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Linda Pitoy Online Marketing gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.  

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al ge├»nformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.  

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.  

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: 
 
Google Ads 
Facebook Ads 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen  

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Linda Pitoy Online Marketing en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.  

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . 

Linda Pitoy Online Marketing wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Linda Pitoy Online Marketing neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected] 

Linda Pitoy is de Functionaris Gegevensbescherming van Linda Pitoy Online Marketing Hij/zij is te bereiken via [email protected] 

Mijn wettelijke verplichtingen
Linda Pitoy 
Online Marketing
Hof van Galileo 4
3832 HE Leusden
usercartcrossmenu